Αποχώρησε ο Αϊβάζης απο το Survival… Ιδού η απόδειξη


Σας τα γράφαμε. Πώς η κατάσταση είναι οριαακή και πως ο Αϊβάζης έψαχνε αφορμή να φύγει για να επιστρέψει στο σπίτι του και σητν οικογένειά του; Ιδου οι αποδείξεις.READ MORE...