Η Sυper League δivει 100.000 ευρώ στην oικογέvεια του Hρωα πιλoτου

Κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της Super League, Γιώργου Στράτου, θα δοθούν 100.000 ευρώ στην οικογένεια του αδικοχαμένου πιλότου, Γιώργου Μπαλταδώρου.READ MORE...