Σε φoρεio δiπλα στο φEρετρo η γυναίκα του Γιώργου τηv ώρα της Kηδεiαs

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του Μαίρη, οι γονείς του και ο αδερφός του Χρήστος.READ MORE...